Oversigt over gårde
Kort over gårdenes placering
Om økoturisme
Landsforeningen for Økologisk Landboturisme
Reserver overnatninger eller bestil en brochure
Links
Oversigt over de enkelte gårde

Klik på et navn og få en nærmere præsentation.


Sjælland

Kort nr.

 

 

 

Fyn

Årslev

Økoferie på landet

4


Jylland

Randers

Gunneruplund

6

Rødekro

Hellevad Vandmølle

7

Nørre Snede

Gyvelborg

11

Tønder

Holmgård

12

Egå, Århus

Vidtskue

13

Ribe/Tønder

Fæbrogård

15